Aktivt lantbruk för en levande landsbygd

Henrik Bergman

Mitt intresse för lantbruk började redan i tidig ålder, och därmed blev Nytorps Lantbruksskola ett givet gymnasieval. Med en vidareutbildning till lantmästare på Alnarp, samt en del andra utbildningar, lades en bra grund inför arbetet med det egna företaget HansOls i Strand och som växtodlings-, och SAM-rådgivare på Hushållningssällskapet.

Fastigheten har gått i arv sedan 1500-talet och jag är den sextonde generationen på gården.

Under 90-talet bedrevs en storskalig grönsaksodling, där även en gårdsbutik fanns att besöka.

Idag odlas mestadels spannmål, såsom rybs, vete, korn och havre.

Camilla Wengelin

2005 startade jag företag med inriktning på hälsa och tillverkning av naturliga hudvårdsprodukter.
Som verksam terapeut tog jag en mängd utbildningar inom alternativmedicin, erbjöd behandlingar och drev butik.

Numer erbjuder jag onlineutbildning inom bl.a inkashamansk energimedicin.

Du finner vidare information om min verksamhet på www.camillawengelin.se

Vårbruk